Budowa oraz remonty dróg i mostów

Wytwórnia mieszanek drogowych

Numer projektu: WND-RPZP.01.01.02-32-160/09
Numer umowy: UDA-RPZP.01.01.02-32-160/09-00
Tytuł projektu: Wprowadzenie i promocja nowego produktu i usługi w firmie FDO poprzez zakup wytwórni mieszanek drogowych w technologii na zimno przy użyciu bitumów spienionych.

W związku z realizacją przez naszą firmę projektu pn. "Wprowadzenie i promocja nowego produktu i usługi w firmie FDO poprzez zakup wytwórni mieszanek drogowych w technologii na zimno przy użyciu bitumów spienionych" współfinansowanego przez Unię Europejską oraz budżet Państwa, firma nasza stała się właścicielem mobilnej wytwórni do produkcji mieszanek gruntowo-cementowych oraz mieszanek gruntowo-cementowo-emulsyjnych wraz z kompletnym zestawem sprzętu do rozkładania tych materiałów. Mobilna wytwórnia mieszanek na zimno KMA 220 firmy Wirtgen posiada zdolność produkcyjną w ilości 220 ton/godzinę, z bezpośrednim ważeniem i załadunkiem na samochody ciężarowe.

Wytwórnia obecnie zlokalizowana jest w Szczecinie Dąbiu przy ul. Tczewskiej i może wytwarzać:

  • podsypki stabilizujące (piasek, kruszywo, cement, woda),
  • mieszanki MCE (frez asfaltowy, kruszywo, emulsja, cement, woda),
  • mieszanki na bazie bitumów spienionych.

Istnieje również możliwość przetransportowania wytwórni na plac budowy i rozpoczęcia pracy bezpośrednio po ustawieniu. Do obsługi urządzenia produkcyjnego posiadamy niezbędny sprzęt pomocniczy oraz wykwalifikowaną kadrę osobową.

Zobacz przykłady :



© FDO Sp. z o.o. | Designed by Wild Moose
O firmie Oferta Aktualności Dokonania Kontakt