Budowa oraz remonty dróg
i mostów

Nasze dokonania

Wybrane realizacje rok 2018
1

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Lik bud Kazimierz Palacz Sp. J.

INWESTYCJA : „Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Kuźnicką z ul. Dworcową w Policach” - ułożenie nawierzchni asfaltowej. Długość ścieżki: 1 461 mb Roboty prowadzone były w okresie: 22.08.2018 r. – 29.11.2018 r. Całkowita wartość robót wyniosła: 226 504,40 zł brutto

2

INWESTOR : J. Rosiek & D. Sobczyński S.C. Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych

INWESTYCJA : Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC8S na ścieżce rowerowej w parku Warszewo – Podbórz w Szczecinie. Długość odcinka: 993,65 mb Prace wykonano w okresie: 22.10.2018 r. – 09.11.2018 r. Całkowita wartość robót wyniosła: 100 002,15 zł

3

INWESTOR : ZUH Supremalex

INWESTYCJA : Wykonanie prac bitumicznych – wjazdu oraz pasa prawo i lewoskrętu z drogi nr 120 w m. Gardno (dojazd do Zalando Logistics Operations Polska Sp. z o.o.). Prace realizowano w okresie: 29.04.2018 - 15.05.2018. Całkowita wartość prac wyniosła: 273 851,50 zł brutto.

4

INWESTOR : Niwa Szczecin Sp. z o.o.

INWESTYCJA : Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. `Syrenie Stawy - Centrum Ochrony Bioróżnorodności w Parku Leśnym Las Arkoński` Prace prowadzono w terminie 22.08.2018-22.10.2018 Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła: 2 446 513,53 zł brutto.

5

INWESTOR : Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Budowlanych ELJOT Jacek Luterek

INWESTYCJA : Wykonanie nawierzchni z mas bitumicznych w ramach zadania pn."Dołuje ,budowa chodnika wraz z odwodnieniem( ul.Żubrza i Daniela)". Inwestycję rozpoczęto dnia 29.06.2018, prace zakończono 28.08.2018 r. Całkowita wartość zadania wyniosła: 426 270,19 zł brutto

przejdź do góry

© FDO Sp. z o.o. | Designed by Wild Moose
O firmie Oferta Aktualności Dokonania Kontakt