Budowa oraz remonty dróg
i mostów

Nasze dokonania

Wybrane realizacje rok 2009
1

INWESTOR : Polimex-Mostostal S.A. Ul. Czackiego 15/17 Warszawa

INWESTYCJA : Modernizacja i rozbudowa o cześć biologiczną mechaniczno-chemicznej Oczyszczalni Ścieków Zdroje w Szczecinie. - budowa dróg i placów Wartość inwestycji: 6 258 551,06 zł

2

INWESTOR : ZOIM Mirosław Chwalko ul. Sławomira 2/1A, Szczecin

INWESTYCJA : Remont nawierzchni jezdni i chodników ulic: Budziszyńskiej i Smolańskiej w Szczecinie – Etap I. Wartość inwestycji: 667 000,00 zł netto

3

INWESTOR : Gmina Dobra ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra

INWESTYCJA : Budowa ulicy Nasiennej w Mierzynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz finansowaniem spłacanym przez Zamawiającego. Wartość inwestycji: 1 832 391,02 zł

4

INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie Ul. Boh. Warszawy 19 73-200 Choszczno

INWESTYCJA : Przebudowa drogi powiatowej nr 2233Z Święciechów-Drawno, na odc. od km 0+000,00 do km 5+043,42 Wartosć inwestycji: 2 980 793,19 zł

przejdź do góry

© FDO Sp. z o.o. | Designed by Wild Moose
O firmie Oferta Aktualności Dokonania Kontakt