Budowa oraz remonty dróg
i mostów

Nasze dokonania

Wybrane realizacje rok 2014
1

INWESTOR : Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

INWESTYCJA : Wykonanie prac związanych z realizacją projektu prowadzonego w procedurze zaprojektuj-wybuduj pn.: "Doprowadzenie niezbędnej infrastruktury technicznej do terenów inwestycyjnych przy ulicy Stołczyńskiej”. Prace wykonano w terminie 26.09.2012.-25.04.2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 5 255 953,88 zł. „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

2

INWESTOR : Powiat Gryfiński, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino

INWESTYCJA : Realizacja prac związanych z zadaniem: „Przebudowa istniejącej drogi powiatowej DP Nr 1356Z Gryfino – Linie na odcinku od 17+360 km do 17+630 km”. Prace realizowano w okresie: 14.08.2014. – 07.11.2014. Wartość inwestycji: 384 478,92 zł.

3

INWESTOR : Calbud Sp. z o.o., ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin

INWESTYCJA : Wykonanie warstw bitumicznych nawierzchni drogowych dot. inwestycji pn.: ”Przebudowa kąpieliska ARKONKA w Szczecinie dla potrzeb sportu i rekreacji ”. Prace wykonano w okresie: 19.03.2014. – 30.05.2014. Całkowita wartość robót wyniosła: 203 871,76 zł.

4

INWESTOR : EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

INWESTYCJA : Realizacja prac związanych z zadaniem pn.: „Wykonanie odtworzeń nawierzchni asfaltowych oraz podbudów drogowych w ul. Thugutta i ul. Kormoranów ”. Prace zrealizowano w terminie: 26.08.2013. - 30.09.2014. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 459 153,39 zł.

5

INWESTOR : EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

INWESTYCJA : Realizacja prac związanych z zadaniem pn.: „Wykonanie odtworzeń nawierzchni asfaltowych oraz podbudów drogowych w ul. Kormoranów”. Prace zrealizowano w terminie: 20.11.2013. - 30.09.2014. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 225 836,63 zł.

6

INWESTOR : Szczecińsko – Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Spółka z o.o., ul. Fabryczna 21, 72-010 Police

INWESTYCJA : Wykonanie zadania pn.: „Remont nawierzchni betonowej wraz z wymianą krawężników na części placu SPPK w Policach”. Termin realizacji projektu: 18.06.2014. – 24.11.2014. Wartość inwestycji to: 655 698,24 zł.

7

INWESTOR : Stowarzyszenie Jacht Klub AZS Szczecin, ul. Przestrzenna 9, 70-800 Szczecin

INWESTYCJA : Realizacja projektu pn.: „ Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych, placu postojowego dla jachtów oraz placu przed hangarem na terenie przystani Jacht Klubu AZS w Szczecinie”. Okres realizacji inwestycji: 03.04.2014. – 08.09.2014. Wartość wykonanych prac wyniosła: 531 872,92 zł.

8

INWESTOR : Żegluga Świnoujska, ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście

INWESTYCJA : Wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn.: „Wymiana nakładki asfaltowej na pokładzie promów Karsibór”. Prace realizowano w okresie: 03.03.2014. - 04.07.2014. Całkowity koszt robót wyceniono na: 596 079,75 zł.

przejdź do góry

© FDO Sp. z o.o. | Designed by Wild Moose
O firmie Oferta Aktualności Dokonania Kontakt