Budowa oraz remonty dróg
i mostów

Nasze dokonania

Wybrane realizacje rok 2015
1

INWESTOR : "Remech" Grupa Remontowo-Inwestycyjna Sp. z o.o. i Grupa Azoty Police Servis Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

INWESTYCJA : Realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi A" oraz "Przebudowa drogi 3" na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Prace wykonano w okresie: 25.05.2015. - 11.12.2015. Całkowity koszt robót wyniósł: 4 244 090,87 zł.

2

INWESTOR : Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra

INWESTYCJA : Wykonanie zadania pn.: „Dobra, budowa chodnika ul. Dębowa – Graniczna wraz z oświetleniem i odwodnieniem”. Prace realizowano w okresie: 04.02.2015.-08.10.2015.Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła: 439 547,76 zł.

3

INWESTOR : Morska Stocznia Remontowa "Gryfia" S.A., ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin

INWESTYCJA : Wykonanie remontu promu KARSIBÓR 1 - asfaltowanie pokładu promu. Prace wykonano w okresie: 11.02.2015. - 20.10.2015. Całkowity koszt wykonanych prac wyniósł: 206 100,00 zł

4

INWESTOR : Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

INWESTYCJA : Wykonanie projektu technicznego modernizacji drogi zakładowej "G" znajdującej się na terenie Grupy Azoty Zakłady chemiczne "Police" S.A. Prace zrealizowano w okresie 17.12.2014.-03.04.2015. Całkowity koszt prac wyniósł: 59 409,00 zł.

5

INWESTOR : Elbud Spółka cywilna Jarosław Sajewicz, Elżbieta Tomasiak, ul. Hangarowa 2, 70-767 Szczecin

INWESTYCJA : Wykonanie robót bitumicznych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa spójnego systemu ścieżek rowerowych w Szczecinie – II część zadania polegająca na budowie brakujących ścieżek w Al. Wyzwolenia, Pl. Żołnierza Polskiego i ul. Matejki”. Okres realizacji prac: 20.10.2014. – 30.04.2015.. Całkowita wartość wykonanych prac wyniosła: 861 000,00 zł.

6

INWESTOR : P.S. Energoterm Sp. z o.o., ul. Płaska 4-10, 87-100 Toruń

INWESTYCJA : Wykonanie odtworzenia nawierzchni bitumicznej na ul. Niedziałkowskiego w Szczecinie po budowie sieci ciepłowniczej w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów w rejonie ulic Malczewskiego ,Wyzwolenia, Wielkopolskiej i Niedziałkowskiego w Szczecinie wraz z przebudową ww. sieci”. Prace zrealizowano w okresie: 05.01.2015. – 24.04.2015. Całkowity koszt robót wyniósł: 246 468,68 zł.

7

INWESTOR : PB BIS Sp. z o.o., Tama Pomorzańska 14E, 70-030 Szczecin

INWESTYCJA : Wykonanie robót bitumicznych na inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej łączącej ulicę Piłsudskiego z ulicą Jasienicką w Policach”. Prace realizowano w okresie: 16.04.2015. – 11.06.2015.. Wartość prac wyniosła: 355 046,12 zł

przejdź do góry

© FDO Sp. z o.o. | Designed by Wild Moose
O firmie Oferta Aktualności Dokonania Kontakt