Budowa oraz remonty dróg
i mostów

Nasze dokonania

Wybrane realizacje rok 2016
1

INWESTOR : J. Rosiek & D. Sobczyński S.C. Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych

INWESTYCJA : Wykonanie nawierzchni asfaltowej przy realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu wokół Stawu Rubinowego w Szczecinie”. Prace wykonano w okresie: 10.10.2016 r. – 15.11.2016 r. Całkowita wartość robót wyniosła: 189 067,32 zł brutto

2

INWESTOR : P.P.H.U. Agrosad

INWESTYCJA : Wykonanie nawierzchni bitumicznej dot. zadania „Zagospodarowanie terenu parku miejskiego im. R. Łyczywka w Szczecinie - drogi” . Całkowita wartość prac wyniosła: 102 198,86 zł brutto. Prace prowadzone były w terninie: 02.11.2016 r. – 30.11.2016 r.

3

INWESTOR : Infra - Port Spółka z o.o.

INWESTYCJA : Prace drogowe przy realizacji zadania pn. „Budowa fragmentu drogi nr 10 pomiędzy ulicą Nowoartyleryjską, a drogą równoległą do drogi Czołgowej na terenie portu w Świnoujściu w systemie zaprojektuj i zbuduj”. Roboty prowadzone były w okresie: 01.09.2015 r. – 29.07.2016 r. Całkowita wartość robót wykonanych przez naszą firmę wyniosła: 1 582 026,74 zł brutto

4

INWESTOR : Animex Foods Sp. z o.o., Sp.k.

INWESTYCJA : Realizacja zadania pn. „Remont nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej od ul. Pomorskiej do bramy wjazdowej nr 3”. Roboty prowadzono w okresie: 01.06.2016 r. – 08.06.2016 r. Całkowita wartość robót wyniosła: 184 500,00 zł brutto

przejdź do góry

© FDO Sp. z o.o. | Designed by Wild Moose
O firmie Oferta Aktualności Dokonania Kontakt