Budowa oraz remonty dróg
i mostów

Nasze dokonania

Wybrane realizacje rok 2012
1

INWESTOR : Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 "WROBIS" S.A., ul. Szewska 3, 50-053 Wrocław

INWESTYCJA : Wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic Konstytucji 3 Maja i Szarych Szeregów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną”. Prace prowadzone były w okresie: 16.03.2012. - 09.11.2012. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła: 1 248 856,29 zł.

2

INWESTOR : FBHU Modehpolmo Sp. z o.o., ul. Rodakowskiego 1/5, 71-345 Szczecin

INWESTYCJA : Wykonanie robót polegających na przebudowie ulicy Bolesława Chrobrego, ulicy Kaziemierza Wielkiego i ulicy Grodzkiej na terenie miasta Stargard Szczeciński. Prace wykonano w okresie: 09.09.2011. - 31.03.2012. Całkowita wartosć wykonanych robót wyniosła: 1 096 318,07 zł.

3

INWESTOR : Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

INWESTYCJA : Ułożenie nakładki asfaltowej w ciągu ul. Kwiatkowskiego w m. Trzebież. Prace wykonano w okresie: 23.07.2012. - 28.09.2012. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła: 522 289,98 zł.

4

INWESTOR : Gamles Sp. z o.o., ul. Wielka Odrzańska 28/1, 70-535 Szczecin

INWESTYCJA : Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Budowa dróg publicznych na Osiedlu domów wielorodzinnych i jednorodzinnych Małe Błonia w Szczecinie przy ul.Łącznej". Prace prowadzone były w okresie: 23.08.2011. - 26.09.2012. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła: 1 514 375,93 zł.

5

INWESTOR : Gmina Świerzno, Świerzno 13, 72-405 Świerzno

INWESTYCJA : Wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Gostyniec - Redliny". Prace prowadzono w okresie: 17.08.2011. - 06.07.2012. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła: 1 222 643,30 zł.

6

INWESTOR : NewCo Sp. z o.o., ul. Samosierry 5E, 71-179 Szczecin

INWESTYCJA : Realizacja zadania pn. „Budowa centrum odzysku w zakresie produkcji paliw alternatywnych z odpadów innych niż niebezpieczne w Leśnie Górnym”. Prace prowadzono w okresie: 27.04.2011. - 25.10.2012. Łączna wartość inwestycji wyniosła: 2043 293,10 zł.

7

INWESTOR : Gmina Police, ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

INWESTYCJA : Wykonanie robót dotyczących realizacji zadania pn. "Przebudowa ulicy Grzybowej w Policach". Prace prowadzono w okresie: 23.05.2012. - 12.10.2012. Całkowita wartość zrealizowanych robót wyniosła: 1 498 686,00 zł.

8

INWESTOR : Starostwo Powiatowe Police, ul. Tanowska 8, 72-010 Police

INWESTYCJA : Wykonanie robót budowlanych na zadaniu pn. "Wykonanie warstwy wyrównawczej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 0607Z Szczecin-Dobieszczyn na odcinku Dobra - Buk". Prace zrealizowano w okresie: 20.04.2012. - 25.05.2012.. Łączna wartość zrealizowanych robót wyniosła: 146 850,00 zł.

przejdź do góry

© FDO Sp. z o.o. | Designed by Wild Moose
O firmie Oferta Aktualności Dokonania Kontakt